Home › Uczenie się kluczem do sukcesu?

Uczenie się kluczem do sukcesu?

,,Ucz się, ucz, ponieważ nauka do potęgi klucz! " - chyba wielokrotnie słyszałeś to od ludzi bardziej doświadczonych. Jedni mówią, że okres edukacji jest świetny, a inni, że wspominają go jako najgorszy okres w ich życiu. Jak jest naprawdę? Nie można tego stwierdzić, ponieważ namacalnie widać, że zdania są podzielone. Każdy po ukończeniu szkoły wyraża indywidualną opinię na ten temat.

Można zauważyć, że osoby, które aktualnie się uczą nagminnie narzekają, ale z drugiej strony na myśl przychodzą wspomnienia mamy, w których tak bardzo radośnie wspomina lata spędzone w szkolnej ławce. Wydaje się, że nauczyciele wtedy byli całkiem innymi ludźmi, a ich nastawienie budziło zachwyt. Bywały oczywiście osobliwości.

W tych czasach też bywają, aczkolwiek zazwyczaj w odwrotną stronę. Słowo "nauka" jest rozumiana przez każdego inaczej. Należy na to spojrzeć jednostronnie. Niektórzy lekcją opisują całe swoje życie. Zdobywają wiedzę, którą mogą ulokować w danej dziedzinie, chociaż nie uważają, że jest to zasługa szkoły. Natomiast są osoby, dla których edukacja kojarzy się tylko i wyłącznie z tonami książek, ocenami wstawianymi do dziennika. Cóż, można by powiedzieć, że w każdym z tych stwierdzeń jest odrobinę prawdy. Trzeba pamiętać, że ludziom, którzy edukują się, mają wzorowe wyniki jest swobodniej w życiu, bo dostać się na dobre studia nie jest tak bardzo przystępnie. Jeżeli ktoś chce kształtować się w kierunku np. medycyny, nauka jest nieodzowna, a zdobyta wiedza będzie towarzyszyć przez cały czas pełnienia swojego zawodu.

Żadna omyłka nie jest dopuszczalna.

Osoby, które posiadają problemy z wiedzy, mogą się kształtować praktycznie. Praca fizyczna dominuje nad umysłową. To jednak nie powinno zniechęcać młodych osób do nauki, ponieważ z biegiem czasu docenią te godziny spędzone na uciążliwym powtarzaniu usypiającego materiału na egzamin. Reasumując: zdobyta wiedza i umiejętności towarzyszą nam ciągle, a przykładem może być czytanie i pisanie. Edukacja wydaje sporo kluczy, a tylko do nas należy decyzja czy ich użyjemy..


<< Poprzedni
Następny >>